SIA Konsorts

Finanšu un vadības konsultācijas

Pakalpojumi

Finanšu konsultācijas:

 • Investīciju projektu analīze
 • ES fondu līdzfinansējuma ekonomiskais pamatojums
 • Finansēšanas shēmu izstrāde investīciju projektiem
 • Kreditoru (investoru) piesaistīšana projektu realizācijai
 • Biznesa novērtējums
 • Biznesa plānu izstrāde

Inovācijas:

 • Inovatīvo projektu identifikācija
 • Inovatīvo projektu sagatavošana
 • Inovatīvo projektu konsultācijas
 • Inovatīvo projektu ekonomiskais pamatojums

Publiskā - privātā partnerība:

 • PPP projektu identifikācija
 • PPP projekta realizācijas iespējamo modeļu sākotnējais izvērtējums
 • PPP projekta realizācijas iespējamo modeļu tehniski ekonomiskais pamatojums
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana PPP projektu realizācijas ietvaros
 • Iepirkuma procesa nodrošināšana
 • Informatīvie semināri, apmācības par PPP projektu realizācijas iespējām un mehānismiem

Juridiskās konsultācijas:

 • Civiltiesisku līgumu sagatavošana
 • Publiskā iepirkuma dokumentācijas administratīvās sadaļas un iepirkumu līgumu sagatavošana
 • Konsultācijas nodokļu tiesību jautājumos
 • Sabiedrību reģistrācija, sabiedrību izmaiņu reģistrācija komercreģistra iestādē

Konsultācijas vadības jomā:

 • Biznesa procesu optimizācija
 • Kompāniju restrukturizācija
 • Organizatoriski-funkcionālās vadības struktūras izstrāde
 • Konkursu organizēšana, uzraudzīšana
 • Investīciju projektu vadība
 • Finanšu shēmu izstrāde

Stratēģiskā plānošana:

 • Uzņēmuma misijas, mērķu un stratēģijas izstrāde
 • Ārējās un iekšējās vides, kā arī iespēju un draudu analīze
 • Attīstības stratēģijas finanšu ekonomiskais pamatojums

Makroekonomiskie pētījumi:

 • Latvijas tautsaimniecības attīstības analīze un prognozēšana;
 • Latvijas nacionālo programmu analītiskie apskati.

Tirgus un mārketinga pētījumi:

 • Tirgus analītiskie apskati
 • Mārketinga pētījumi
 • Pozīciju (konkurētspējas) novērtējums tirgū
 • Mārketinga stratēģiju plānošana
 • Mārketinga uzdevumu realizācijas instrumentu plānošana

atpakaļ

uz augšu

Uzņēmumam 2005. gadā piešķirta Kvalitātes apliecība ISO 9001

SIA "Konsorts"
Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004
tālr.: +371 29494787

 

RIDemo
eXTReMe Tracker